logo.jpg (2592 bytes)

title.jpg (16825 bytes)

 
Prof.Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya

21.09.1945 tarihinde Çankırı'da doğdu. 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi'nde Yüksek Mühendis olarak mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi'ne asistan olarak girdi. 1972'de Delft (Hollanda)'de Sanitary Engineering diploması aldı. 1974'te İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü'nde doktorasını tamamladı. 1974-1975 yılları arasında Delft Teknik Üniversitesi (Hollanda)'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı.1981-1990 yılları arasında Suudi Arabistan, King Abdulaziz Universitesinde öğretim üyesi ve Su Kaynakları ve Çevre Mühendisliği Grubu Başkanı olarak görev aldı. 1990 yılında profesör olarak döndüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde, 1991-1994 yılları arasında bölüm başkanlığı  ve 2000-2002 yılları arasında anabilimdalı başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, 1994-2002 yılları arasında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Son olarak, 2002 yılından itibaren, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

sarikaya2.jpg (3758 bytes)

       ÇALIŞMA ALANLARI

Çökelme Teorileri

Atıksuların Denize Deşarj Sistemleri

Deniz Ortamı ve Stabilizasyon Havuzlarında Koliform Bakteri Giderilmesi Kinetiği

Atıksuların Geri Kazanılarak Tekrar Kullanılması

İleri Oksidasyon Teknikleri

İleri Arıtma Teknikleri

Su ve Atıksu Yönetimi

Çevre Yönetimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

İstanbul Teknik Üniversitesi,
İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,
Maslak, 34469, İstanbul
Tel: +90 212 2853787
Fax: + 90 212 2853781; +90 212 2856587
E-mail: hzsarikaya@ins.itu.edu.tr  
Kişisel web sayfası:

 
08.09.2005 tarihinde güncellendi