Books Authored by Academic Members

Çevre ekonomisi
Çevre Ekonomisi ve Tam Maliyet Esaslı Tarife Hesabı (El Kitabı) (2019) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi

Prof.Dr. İzzet Öztürk
Prof.Dr. Cumali Kınacı
Assoc.Prof.Dr. Hale Özgün
Asst.Prof.Dr. Esra Ateş Genceli
Dr. Gökhan Cüceloğlu
M.Sc. Aslı Özabalı-Sabuncugil
Eng. Büşra Çiçekalankatı atık geri dönüşüm
Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri (El Kitabı) (2019) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi

Prof.Dr. İzzet Öztürk
Prof.Dr. Barış Çallı
Prof.Dr. Osman Atilla Arıkan
Assoc.Prof.Dr. Mahmut Altınbaş

içme sularında tat ve koku giderimi kapak
İçmesularından Tat ve Koku Giderimi (2017) İstanbul: İSKİ Teknik Kitaplar Serisi

Prof.Dr. İzzet Öztürk
M.Sc. Malhun Fakıoğluatıksu mühendisliği
Atıksu Mühendisliği (2017) İstanbul: İSKİ Teknik Kitaplar Serisi

Prof.Dr. İzzet Öztürk

CM_İstatistikveDeneyselTasarım
Çevre Mühendisleri için İstatistik ve Deneysel Tasarım (2016) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Statistics and Exprimental Design for Environmental Engineers (2016) İstanbul: ISTAC Technical Book Series

Prof.Dr. İzzet Öztürkatıksu arıtma tesisleri işletimi
Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi (El Kitabı) (2015) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi

Prof.Dr. İsmail Koyuncu
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Asst.Prof.Dr. Börte Köse

 

arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri (El Kitabı) (2015) Ankara: TBB Çevre El Kitapları Serisi

Prof.Dr. Ayşegül Tanık
Prof.Dr. İzzet Öztürk
Dr. Gökhan Cüceloğlu

 

katı atık kitabı
Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları (2015) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Solid Waste Management and EU Compliant Applications (2015) Istanbul: ISTAC Technical Book Series

Prof.Dr. İzzet Öztürk nobelyayin_com_4411Su ve Atıksu Mühendisliği: Tasarım Esasları ve Uygulamaları (2015) İstanbul: Nobel Yayınları
Water and Watewater Engineering: Design Principles and Practice (2015) Istanbul: Nobel Publishing

Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
 


duzenli-depolama-kapak2
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri İşletimi El Kitabı (2015) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Solid Waste Sanitary Landfills Operating Manual (2015) İstanbul: ISTAC Technical Book Series
Aydın Baran
Osman A. Arıkan
Şenol Yıldız
İbrahim Demir
Hasan Sarı
Mahmut Altınbaş
Vahit Balahorli


indir
Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği ve İyi İşletim Pratikleri (2015) İstanbul:  İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Energy Efficiency and Well Operational Practices in Wastewater Treatment Plants (2015) İstanbul:  ISTAC Technical Book Series

Prof.Dr. İzzet Öztürk
M.Sc. R. Kaan Dereli
M.Sc. M. Evren Erşahin

atiksularin-tasfiyesi-SyQSJ-thumb
Atıksuların Tasfiyesi (2014) Ankara: Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları
Disposal of Wastewater(2014) Ankara: Ministry of Environment and Forestry Publications

 Prof.Dr. Veysel Eroğlu
cevre-muhendisligi-ve-bilimi-icin-kimya-nobelkitap_com_61683
Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya (2013) İstanbul: Nobel Yayınları
Chemistry for Environmental Engineering and Science (2013) Istanbul: Nobel Publishing

Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
0000000571952-1
Çevre Kimyasında Temel Kavramlar (2013) İstanbul: Nobel Yayınları
Key Concepts in Environmental Chemistry (2013) Istanbul: Nobel Publishing

Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
Çevre Mühendisliğine Giriş (2011) Ankara- Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Çevre Mühendisliğine Giriş (2011) Ankara: Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Introduction of Environmental Engineering (2011) Istanbul: Nobel Publishing

Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
313272b
Çevre Mühendisliğine Giriş: Çözüm Kitabı (2011) Ankara: Nobel Yayınları (Çeviri kitap)
Introduction of Environmental Engineering: Key Book (2011) Istanbul: Nobel Publishing

Translation Editor: Prof.Dr. İsmail Toröz
Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı (2011) İstanbul- Su Vakfı Yayınları
Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı (2011) İstanbul: Su Vakfı Yayınları
Sea Discharge Plant Design (2011) Istanbul: Water Foundation Publications

Prof.Dr. İzzet Öztürk 
Atıksuların Arıtılması (2011) İstanbul- Birsen Yayınları
Atıksuların Arıtılması (2011) İstanbul: Birsen Yayınları
Wastewater Treatment (2011) Istanbul: Birsen Publishing

Prof.Dr. Ahmet Samsunlu

Çevre Mühendisliği Kimyası (2011) ) İstanbul- Birsen Yayınları
Çevre Mühendisliği Kimyası (2011) İstanbul: Birsen Yayınları

 Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
Kompost El Kitabı Kompost El Kitabı (2010) İstanbul: İSTAÇ Teknik Kitaplar Serisi
Composting Handbook (2010) Istanbul: ISTAC Technical Book Series

Prof.Dr. İzzet Öztürk
Assoc.Prof.Dr. İbrahim Demir
Assist.Prof.Dr. Mahmut Altınbaş
Assoc.Prof.Dr. Osman A. Arıkan
Assoc.Prof.Dr. Talat Çiftçi
Prof.Dr. İsmail Çakmak
Assoc.Prof.Dr. Levent Öztürk
Dr. Şenol Yıldız
Alpaslan Kiriş
Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi (2010) İstanbul- Birsen Yayınları
Atıksu Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi (2010) İstanbul: Birsen Yayınları
Project Design for Wastewater Structures (2010) Istanbul: Birsen Publishing

Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
anaerobik arıtma ve uygulamaları
Anaerobik Arıtma ve Uygulamaları (2007) İstanbul: Su Vakfı Yayınları

Prof.Dr. İzzet Öztürk

İngilizce Kitaplar

Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters (2010) London, UK- IWA Publishing
Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters (2010) London, UK: IWA Publishing

Prof.Dr. Olcay Tünay
Prof.Dr. Işık Kabdaşlı
Prof.Dr. İdil Arslan-Alaton
Assoc.Prof.Dr. Tuğba Ölmez-Hancı
 
Advances in Water Quality Control (2010) USA. Scientific Research Publishing
Advances in Water Quality Control (2010) USA. Scientific Research Publishing

Gail Krantzberg
Prof.Dr. Ayşegül Tanık
Jose S. Antunes do Carmo
Antonius Indarto
Dr. Alpaslan Ekdal
 
Control-of-Disinfect-wbcvr
Control of Disinfection By-Products in Drinking Water Systems (2007) Nova Science Publishers

Book Section:
S. Golfinopoulos, A. Nikolaou, V. Uyak, I. Toroz, M.J. Rodriguez, J. Sérodes, OCCURRENCE, FATE AND TRANSPORT, MODELING OF DBPs FORMATION IN DRINKING WATER, Chapter 1.7 pp. 129-162

Prof.Dr. İsmail Toröz