Tarihçe

Ülkemizde Çevre Mühendisliği eğitimi ve araştırmalarının öncülüğünü yapan kuruluşların başında gelen İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, 1973 yılında Taşkışla binasındaki İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Lisansüstü eğitimine başlamış, 1975 yılında ise aynı Fakülte bünyesinde Çevre Mühendisliği Bölümü kurulmuş, Bölüm Lisans eğitimi 1978 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıllarda Bölümde 2 Profesör, 4 Dr. Araştırma Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi görev yapmıştır. Bölüm, 1982 yılında İnşaat Fakültesi’nin diğer böümleriyle birlikte Ayazağa Yerleşkesine taşınmıştır.

Bölümümüz 1989-1990 Akademik Yılı’nın başında, üniversitemiz ile koordineli olarak, İngilizce Destekli Eğitime (ESE) geçmiştir. Bu program, lisans öğrencilerinin seçmeli derslerden bir kısmını İngilizce olarak alabilmelerine olanak sağlamaktaydı. 1997-1998 Akademik Yılı’nda ise iki dilde zorunlu eğitime başlanmıştır. Bölümümüz ayrıca, İTÜ’nün 9 farklı lisans programı ile Çift Anadal Programı (ÇAP) yürütmekte; böylece başarılı öğrenciler aynı zamanda ikinci bir anadalda lisans diploması alma fırsatı bulmaktadır.

Bölümümüz Erasmus değişim programına ilk olarak 2004-2005 Akademik Yılı’nda öğrenci göndermiştir. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, üniversitemiz ile ikili anlaşma yapan Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinde bir veya iki dönem okuma fırsatı bulmaktadır. İTÜ, kalite güvence stratejisine uygun olarak, 2000’li yılların başında mühendislik lisans programlarının akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır. Bu sürece dahil olan Çevre Mühendisliği Lisans Programı ABET 2000EC Substantial Equivalency sürecini başarıyla tamamlamıştır. Mevcut durumda, İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (ECA) tarafından akredite edilmiş bulunmaktadır ( www.abet.org; Criteria: Environmental Engineering).