ABET Akreditasyonu

ABET Akreditasyonu

İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Çevre Mühendisliği). İlgili Sekmeler:

Misyonumuz,

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;

 • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
 • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
 • etkin iletişim kurabilen,
 • yaratıcı ve kendine güvenen,
 • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
 • kendini sürekli geliştiren çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede
 • çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve
 • elde ettiği sonuçları paylaşmayı

hedeflemektedir.

Eğitsel Amaçlarımız

1. Mezunların mesleki kariyerlerini Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması
2. Mezunların mesleklerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kamu veya özel sektörde başarı ile devam ettiriyor olması
3. Mezunların Çevre mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması

Öğrenci Çıktılarımız (ABET EAC 2015-2016)

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2. Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi
3. Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
4. Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
7. Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi
8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi
10. Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma
11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
(eski) Program Çıktılarımız (ABET 2009-2015) - arşivlenmiştir

 Dökümanlar

GÜNCEL: Kaydolan ve mezun olan öğrenci verileri (2009-2015)
GÜNCEL- Kaydolan ve mezun olan öğrenci verileri (2009-2015)

GÜNCEL- Kaydolan ve mezun olan öğrenci verileri (2009-2015)1

Anketler
Mezun Anketi 
Mezuniyet Anketi
İşveren Anketi
Staj-İşveren Anketi
Staj-Öğrenci Anketi
Öğretim Üyesi/Danışman Anketi
Öğrenci Gorusmeleri

(eski) Mezuniyet Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-İşveren Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-Öğrenci Anketi  (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Danışman Anketi  (2015) - arşivlenmiştir

Anket Sonuçları
Mezun Anketi Sonuçları
İşveren Anketi Sonuçları

Program ÇIKTILARI / Değerlendirilme Raporları
Raporlar
Toplantılar
ABET Danışma Kurulu 05.01.2012 tarihli toplantı özeti 
ABET Danışma Kurulu 19.01.2011 tarihli toplantı özeti 
27-31 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Öğrenci Görüşme Toplantıları özeti

(eski) ABET Danışma Kurulu 05.01.2012 tarihli toplantı özeti - arşivlenmiştir
(eski) ABET Danışma Kurulu 19.01.2011 tarihli toplantı özeti - arşivlenmiştir
(eski) 27-31 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Öğrenci Görüşme Toplantıları özeti - arşivlenmiştir

Fotoğraflar

ABET Koordinasyon Kurulunun Öğrenci Çıktılarından Sorumlu Öğretim Üyeleriyle 02.02.2016 tarihli toplantı fotoğrafları
2015-2016_Güz_CEV492E_BitirmeTasarimProjesi_Sunumlar
ABET Danışma Kurulu 20.01.2016 tarihli toplantı fotoğrafları
Mezunlar Günü fotoğrafları (Mayıs 2015)
ABET Danışma Kurulu 09.04.2015 tarihli toplantı fotoğrafları
2014-2015_Bahar_CEV492_BitirmeTasarimProjesi_TEKNIK GEZI
Bahar2014_CEV324_TemelIslemlerVeProseslerLAB
Katı Atık Yönetimi Dersi'nin laboratuvar fotoğrafları
Hava Kirlenmesi Laboratuvarı'nın fotoğrafları
Bitirme Tasarım Projesi Dersi'nin fotoğrafları

 
Rubrikler

Öğrenci Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler
Bitirme Tasarım Projesi Dersi'nin rubrik dosyası
Program Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler
Bitirme Tasarım Projesi Dersi'nin rubrik dosyası (2012-2015)

(eski) Program Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubrikler - arşivlenmiştir
(eski) Bitirme Tasarım Projesi Dersi'nin rubrik dosyası (2012-2015) - arşivlenmiştir

Çevre Mühendisliği Bölümü (ÇMB) Sürekli İyileştirme Süreci

Çevre Mühendisliği Bölümü (ÇMB) Sürekli İyileştirme Süreci

Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015)


Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015)


(eski) Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015) arşivlenmiştir

Danışma Kurulumuz

ALİŞAN KOYUNCU https://tr.linkedin.com/in/alişan-koyuncu-b9070349
ASLIHAN KERÇ https://tr.linkedin.com/in/aslıhan-kerc-54257b28
ASLI ÖZABALI SABUNCUGİL
AYŞEGÜL NUHOĞLU https://tr.linkedin.com/in/aysegul-nuhoglu-a8a3b97
EMİNE GİRGİN https://tr.linkedin.com/in/emine-girgin-966b4a3b
ESRA GÜRHAN BOZYAZI DAYLAN https://www.linkedin.com/in/esra-bozyazi-00533785
FUNDA KESKİNOL YILMAZ https://www.linkedin.com/in/funda-yılmaz-1ba5a93b
GÖKŞİN ÖZYILDIZ https://tr.linkedin.com/in/gökşin-özyıldız-8926365a
HASAN SUPHİ ALTAN https://tr.linkedin.com/in/suphialtan
ÖZGE TUNÇEL https://tr.linkedin.com/in/özge-tunçel-36245625
SEDA ÖZDEMİR https://www.linkedin.com/in/seda-özdemir-b21a152
ŞEYDA ESKİCİ https://tr.linkedin.com/in/şeyda-eskici-9ba64